Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W polskiej spółce z o.o. zmarł większościowy udziałowiec - nierezydent. Pozostawił zapis testamentowy, w którym wskazuje jako jedynego spadkobiercę swojego syna, który także jest nierezydentem w rozumieniu polskich przepisów podatkowych. Syn przedstawił w spółce Europejskie Poświadczenie Spadkowe oraz złożył oświadczenie o przystąpieniu do Spółki. Polska ustawa o podatku od spadków i darowizn, wyłącza z opodatkowania nabycie praw majątkowych przez nierezydenta od nierezydenta

Czy wobec tego ciążą na spadkobiercy jakiekolwiek obowiązki podatkowe w Polsce? Czy ma znaczenie fakt, że spółka posiada nieruchomości? Czy spadkobierca powinien nam dostarczyć certyfikat rezydencji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?