Czy po reformie systemu planowania przestrzennego w przypadku planów miejscowych, raport z konsultacji społecznych powinien stanowić załącznik do uchwały?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Siekierski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy po reformie systemu planowania przestrzennego w przypadku planów miejscowych, sporządzanych na podstawie uchwał intencyjnych podjętych po 24 września 2023 r., raport z konsultacji społecznych powinien stanowić załącznik do uchwały?

Czy zgłoszone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez radę gminy?

Czy rozstrzygnięcie rady gminy w sprawie zgłoszonych uwag powinno stanowić załącznik do uchwały w sprawie planu miejscowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX