Czy po przekroczeniu okresu zatrudnienia 33 miesięcy ostatnia umowa terminowa zawarta z pracownikiem samorządowym przekształciła się w umowę na czas nieokreślony?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik samorządowy - emeryt został zatrudniony na stanowisko urzędnicze bez konkursu. Zawarto z nim kolejno kilka umów na czas określony łączny okres przekroczył 33 miesiące. Pracownik nie otrzymał informacji, że umowa przekształciła się w umowę na czas nieokreślony. Zakończenie stosunku pracy zgodnie ze świadectwem pracy nastąpiło z powodu upływu czasu na jaki została zawarta ostatnia umowa.

Czy stosunek pracy zakończył się?

Brak dokumentu o wypowiedzeniu umowy o pracę, lub oświadczenia o rozwiązaniu umowy na mocy porozumienia stron.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX