Czy po podjęciu postępowania i nowych dowodach w sprawie można ponownie przygotować nowy projekt zezwolenia i ponownie wystąpić o uzgodnienie nowego projektu zezwolenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

RDOŚ wydał postanowienie o odmowie uzgodnienia projektu zezwolenia na usunięcie drzew. W trakcie biegu terminu na złożenie zażalenia Wnioskodawca złożył wniosek o zawieszenie postępowania.

Czy organ powinien zawiesić postępowanie zawiadamiając o tym też RDOŚ i co z wydanym postanowieniem?

Czy po podjęciu postępowania i nowych dowodach w sprawie można ponownie przygotować nowy projekt zezwolenia i ponownie wystąpić o uzgodnienie nowego projektu zezwolenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX