Czy po otrzymaniu decyzji od nauczyciela o braku zaakceptowania nowych warunków należy poinformować o tym związek zawodowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor szkoły poinformował w dniu 16.04.2019 r. organizację związkową, do której należy nauczyciel zatrudniony w szkole (na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony) o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę w części dotyczącej czasu pracy i wysokości wynagrodzenia (zmiana etatu z wymiaru 18/18 na 16/18). W dniu 16.05.2019 r. nauczyciel złożył pisemną informację o braku wyrażenia zgody na ww. warunki. W wypowiedzeniu zmieniającym wręczonym nauczycielowi w dniu 6.05.2019 r. została zapisana informacja, iż - "(...) jeżeli przed upływem połowy okresu wypowiedzenia tj. do 15.07.2019 r. nie złoży Pan oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków umowy o pracę, będzie to równoznaczne z wyrażaniem zgody na proponowaną zmianę warunków umowy. W razie odmowy przyjęcia przez Pana zaproponowanych nowych warunków umowy o pracę, umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia tj. z dniem 31.08.2019 r."

Czy rozwiązanie umowy należy potwierdzić osobnym dokumentem?

Czy po otrzymaniu decyzji od nauczyciela o braku zaakceptowania nowych warunków należy poinformować związek zawodowy o tym fakcie oraz o tym, iż umowa rozwiąże się z końcem sierpnia 2019 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX