Czy po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale braku stażu, przysługuje prawo do emerytury w niepełnej wysokości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łobejko Zygmunt
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba osiągnęła wiek emerytalny i udokumentowała 2 lata pracy zawodowej.

Czy ma prawo do uzyskania emerytury w niepełnej wysokości?

Czy ustawa z 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw ma wpływ na uzyskanie uprawnień emerytalnych, gdy ubezpieczony nie posiada wymaganego stażu ubezpieczeniowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX