Czy po operacji obniżenia wartości nominalnej posiadanych udziałów udziałowiec powinien wprowadzić jakieś zmiany u siebie w... - OpenLEX

Czy po operacji obniżenia wartości nominalnej posiadanych udziałów udziałowiec powinien wprowadzić jakieś zmiany u siebie w księgach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Udziałowiec spółki z o.o. wyraził zgodę na obniżenie wartości nominalnej posiadanych w spółce udziałów. Tym niemniej wartość rynkowa spółki z o.o. znacząco przewyższa wartość posiadanych przez udziałowca udziałów zaewidencjonowanych pierwotnie w cenie nabycia.

Czy po operacji obniżenia wartości nominalnej posiadanych udziałów udziałowiec powinien wprowadzić jakieś zmiany u siebie w księgach, w prezentacji posiadanych udziałów?

Zdaniem udziałowca nie ma tutaj mowy o trwałej utracie wartości aktywu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?