Czy po 6 sierpnia 2023 r. należy zmienić decyzję i przyznać dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji na dziecko niepełnosprawne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani ma przyznane świadczenie rodzinne i dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji na dziecko niepełnosprawne, dodatek został przedłużony w związku z art. 15h specustawy, czyli do 60 dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego nie dłużej niż do dnia wydana nowego orzeczenia o niepełnosprawności i nie dłużej niż do 31.10.2023, tj. do końca okresu zasiłkowego.

Czy po 6 sierpnia 2023 r. należy zmienić decyzję i przyznać dodatek do dnia 31.10.2023, a nową decyzję na nowy okres świadczeniowy 2023/2024 odpowiednio do dnia wskazanego w art. 23 ustawy o zmianie ustawy o ochronie konsumentów i konkurencji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX