Czy płatnik ma obowiązek odprowadzić cały pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego od zaległego wynagrodzenia zmarłego pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 19 października 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma wypłaca żonie zmarłego pracownika ekwiwalent za urlop i zaległe wynagrodzenie, jako świadczenie z praw majątkowych. PIT-11 będzie wystawiony na żonę pracownika.

Czy jako zakład pracy chronionej jesteśmy zwolnieni z odprowadzenia podatku od ww. świadczeń do urzędu skarbowego i przekazujemy je tak jak świadczenia ze stosunku pracy 10% pfron, 90% zrfon?

W jakiej pozycji PIT-11 i PIT-4R należy wykazać te świadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX