Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy planowane utworzenie gospodarstwa rolnego w zabudowie - budynku mieszkalnego wraz z budynkami gospodarczymi i magazynowymi - na gruncie rolnym obecnie niemającym dojazdu jest szczególnie uzasadnioną potrzebą właściciela lasu, w myśl ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - dalej u.l., aby las zmienić na użytek rolny, tj. na drogę dojazdową do siedliska?

Czy droga dojazdowa do siedliska jest użytkiem rolnym?

Czy starosta powinien wymagać od właściciela gruntu niebędącego rolnikiem dokumentu potwierdzającego chęć założenia gospodarstwa rolnego?

Miejscowość nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, a dotychczasowe zapisy przewidują na części leśnej działki tylko użytkowanie w kierunku leśnym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację