Czy plan urządzenia lasu jest informacją publiczną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) - dalej u.d.i.p. plany urządzania lasów są informacją publiczną i w związku z tym mogą być udostępniane przez starostę w całości osobie zainteresowanej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access