Nowość Czy pismo przewodnie skierowane do organu odwoławczego powinno zostać przesłane również do wiadomości pełnomocnika wnoszącego odwołanie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Urząd przekazuje do SKO odwołanie od decyzji.

Czy pismo przewodnie, które kieruje do SKO powinno zostać przesłane również do wiadomości pełnomocnika wnoszącego odwołanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX