Czy pisma, składane do organu przez osoby fizyczne, które nie są włączone do akt danej sprawy administracyjnej, podlegają udostępnieniu na wniosek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z toczącym się sporem rodzinnym (osób wspólnie zameldowanych) strony od kilku miesięcy regularnie składają obszerne pisma pełne zarzutów o przemoc, o stronniczość urzędników, o nieskuteczne działanie organu, itp.

Czy na pisemny wniosek jednej ze stron MGOPS może udostępnić pisma drugiej strony?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access