Czy PINB wydając decyzję nakazującą "doprowadzenie do stanu poprzedniego" ma wskazać stan zgodny z projektem rozbudowy i nadbudowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 26 stycznia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2022 r.

PYTANIE

Inwestor w trakcie rozbudowy i nadbudowy budynku jednorodzinnego dokonał istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu. PINB nałożył na inwestora obowiązek przedstawienia projektu zamiennego. Natomiast organ administracji architektoniczno-budowlanej nie uchylił decyzji o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę, pozostawiając ją w obiegu prawnym. Inwestor nie jest w stanie sporządzić projekt zamienny zgodny z prawem.

Czy PINB wydając decyzję na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud. nakazującą "doprowadzenie do stanu poprzedniego" ma wskazać stan zgodny z projektem rozbudowy i nadbudowy zatwierdzonym decyzją, która nie została uchylona przez organ administracji architektoniczno-budowlanej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX