Czy PINB przyjmując zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego ma żądać protokołów z wykonania przyłączy, dziennika budowy, protokołów badań i sprawdzeń?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 26 stycznia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 30 grudnia 2021 r.

PYTANIE

Czy PINB przyjmując zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego wybudowanego w oparciu o pozwolenie na budowę sprzed 19.09.2020 r. (stare przepisy) ma żądać protokołów z wykonania przyłączy, dziennika budowy, protokołów badań i sprawdzeń (art. 57 ust. 1b ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud.)?

Nowe przepisy tego nie wymagają.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX