Czy PINB powinien wstrzymać rozbiórkę, gdy sąsiad wystąpił do PINB z żądaniem wstrzymania rozbiórki budynku, motywując zagrożenie jego budynku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB wydało decyzję na podstawie art. 67 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. decyzję o rozbiórce nie użytkowanego budynku mieszkalnego ze względu na jego stan techniczny. Właściciel rozpoczął rozbiórkę zgodnie z decyzją PINB. Sąsiad, którego budynek przylega do rozbieranego budynku, wystąpił do PINB z żądaniem wstrzymania rozbiórki budynku, motywując zagrożenie jego budynku. Rozbiórka jest prowadzona zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP pod nadzorem uprawnionego kierownika rozbiórki.

Jak ma postąpić PINB, czy odmówić wstrzymania rozbiórki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX