Czy PINB powinien przeprowadzić postępowanie naprawcze i nakazać rozbiórkę wiaty garażowej zlokalizowanej przy budynku mieszkalnym i przytwierdzonej do niego belką?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wiaty zlokalizowanej bezpośrednio przy budynku mieszkalnym i przytwierdzonej do niego belką. Inwestor w 2015 r. uzyskał pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Zatwierdzony projekt obejmował budowę wiat garażowej, jednakże projektowana wiata nie była przytwierdzona do budynku mieszkalnego (oddalona o 15 cm). Należy nadmienić, że już w projekcie zatwierdzonym decyzją starosty projektowana wiata naruszała przepisy planu miejscowego (przekroczona nieprzekraczalna linia zabudowy) oraz warunki techniczne (wiata garażowa przy granicy działki). Starosta nie ma możliwości stwierdzenia nieważności decyzji (upłynęło 5 lat od jej doręczenia). Inwestycja oddana do użytkowania w 2016 r. (zawiadomienie o zakończeniu budowy).

Czy PINB, mającą na uwadze przepisy planu miejscowego oraz warunki techniczne, powinien przeprowadzić postępowanie naprawcze i nakazać rozbiórkę wiaty garażowej decyzją, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX