Czy PINB może odmówić zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego, gdy osoba, której przyznano przymiot strony w tym postępowaniu, zmarła?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 26 stycznia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2021 r.

PYTANIE

PINB prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego (art. 51 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud.). W toku prowadzonego postępowania ustalono, że osoba, której przyznano przymiot strony w tym postępowaniu, zmarła. PINB postanowieniem wdanym na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) – dalej k.p.a. zawiesił postępowanie administracyjne w w/w sprawie oraz stosownie do treści art. 100 § 1 k.p.a. wezwał inwestora do wystąpienia w oznaczonym terminie do sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego tj. ustalenia spadkobierców po zmarłym. Inwestor w oznaczonym terminie nie podjął żadnych działań.

Czy PINB może odmówić zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego w takiej sytuacji?

Zmarły jest właścicielem działki będącej w obszarze oddziaływania obiektu. PINB nie jest w stanie ustalić spadkobierców po zmarłym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX