Czy PINB miał prawo ingerować w działkę nie objętą pozwoleniem odbioru na użytkowanie, skoro wykonane tam prace nie stanowiły samowoli budowlanej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestycja prowadzona w oparciu o pozwolenie dotycząca budowy hotelu, zagospodarowania terenu, w tym dróg manewrowych, stanowisk postojowych i zieleni zlokalizowana jest w całości na 1 działce budowlanej ewidencyjnej - X. Po sąsiedzku na innej działce budowlanej Y tuż obok zlokalizowany jest budynek, który wzdłuż 2-óch boków graniczy z tą działką inwestora X i posiada pas rozgraniczający 4 m względem ich wspólnej granicy. Właściciel działki X i Y podpisali porozumienie, w ramach którego obszar 4 m po stronie działki Y na dwóch bokach wzdłuż budynku Y będzie utwardzony kostką betonową na koszt inwestora X. W zamian inwestor X uporządkuje ten teren, będzie o niego dbał i płacił dzierżawę dla Y. W trakcie odbioru pozwolenia na użytkowanie powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał rozebrać utwardzoną powierzchnię w działce Y twierdząc, że jest to samowola budowlana. Zaznaczam, że na działce X cały zakres robót uwidoczniony na PZT został zrealizowany zgodnie z projektem i tylko ta działka podlegała odbiorowi na użytkowanie. Inwestor X posiada umowę służebności względem terenu dla części działki Y, gdzie dokonał utwardzenia jej części. Zgodnie z przepisami właściciel działki Y może dokonać utwardzenia swojej działki budowlanej kostką i nie jest przy tym wymagane uzyskanie zgłoszenia czy też pozwolenia na budowę.

Czy PINB miał prawo ingerować w działkę Y nie objętą pozwoleniem odbioru na użytkowanie, skoro wykonane tam prace nie stanowiły samowoli budowlanej w myśl przepisów?

Stanowisko PINB dopatrywało się możliwości uzyskania dodatkowej powierzchni nawierzchni utwardzonej na styku tych 2-óch działek i tym samym możliwości zatrzymywania się tam pojazdów. Wg mojej oceny samo utwardzenie terenu nie świadczy o wykonaniu już tam parkingu, gdyż należałoby taką funkcję temu miejscu wykazać. Informacyjnie budynek Y to sala sportowa miasta, a na terenie działki X wydzielono niezależnie 32 stanowiska postojowe w ramach pozwolenia na budowę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX