Czy PINB ma podstawy do wszczynania postępowania w sprawie budynku będącego w budowie, na którego budowę obecnie inwestor nie ma pozwolenia na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i na jej podstawie wykonał stan surowy budynku. W związku z toczącymi się postępowaniami w PINB wobec inwestora dotyczące wybudowanych budynków mieszkalnych niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania i podziałem geodezyjnym działki, PINB wystąpił do WINB o sprawdzenie zgodności z prawem wydanego pozwolenia na budowę w/w budynku. WINB przesłał sprawę sprawdzenia zgodności wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę do wojewody. Wojewoda po zbadaniu sprawy stwierdził nieważność wydanej decyzji, którą przesłał do starosty. Inwestor złożył odwołanie od decyzji wojewody do GUNB. Następnie GUNB utrzymał w mocy decyzję wojewody. Inwestor złożył na decyzję GUNB skargę do WSA, który to skargę WSA odrzucił. Sprawa trafiła do starosty, który dwukrotnie umorzył postępowanie, a wojewoda uchylił powyższe decyzję o umorzeniu w sprawie pozwolenia na budowę. Następnie starosta odmówił pozwolenia na budowę, które również zostało przez wojewodę uchylone i przekazane staroście do ponownego rozpatrzenia. Następnie w związku między innymi z nie uzupełnieniem wniosku przez inwestora, starosta wydał decyzję odmawiającą pozwolenia na budowę, która jest obecnie ostateczna.

Czy organ nadzoru budowlanego - PINB, ma jakiekolwiek podstawy do wszczynania postępowania administracyjnego w sprawie budynku będącego w budowie, na którego budowę obecnie inwestor nie ma pozwolenia na budowę, a został częściowo zrealizowany na działce niezgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania?

Jakie ewentualnie działania zobowiązany jest podjąć i jakie decyzję ma wydać PINB?

Jednocześnie zaznaczam, że inwestor posiadał działkę rolną, która w miejscowym planie zagospodarowania jest przeznaczona pod zabudowę zagrodową, na której na podstawie pozwoleń na budowę wybudował już trzy budynki, następnie przed oddaniem do użytkowania działkę podzielił i budynki sprzedał. Toczy się odrębne postępowanie, decyzje o pozwoleniu na budowę uchylone.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX