Czy PINB ma możliwość z urzędu podjąć czynności, których wynikiem byłaby zmiana decyzji, dotycząca rozbiórki samowolnie... - OpenLEX

Czy PINB ma możliwość z urzędu podjąć czynności, których wynikiem byłaby zmiana decyzji, dotycząca rozbiórki samowolnie dobudowanych pomieszczeń do budynku mieszkalnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2020 r.

PYTANIE

W 2002 r. została wydana decyzja, którą nakazano rozbiórkę samowolnie wykonanych robót poprzez rozbiórkę dobudowanych z dwóch stron pomieszczeń do budynku mieszkalnego.

Obowiązek pomimo wszczęcia postępowania egzekucyjnego nie został wykonany. Zgodnie z przepisami PINB winien zastosować wykonanie zastępcze, niemniej jednak ww. decyzja jest mało precyzyjna, brak jest zapisu co do zakresu i sposobu rozbiórki części budynku.

Rozebranie dobudowanych pomieszczeń z dwóch stron budynku spowoduje konieczność rozebrania całej konstrukcji dachu, wykonane roboty rozbiórkowe doprowadzą budynek mieszkalny do stanu, w którym nie będzie można go użytkować.

Czy PINB ma możliwość z urzędu podjąć czynności, których wynikiem byłaby zmiana niewykonalnej decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX