Czy pielęgniarki mogą w czasie epidemii koronawirusa pracować w systemach 24-godzinnych bez wypłat za nadgodziny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Choromańska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w okresie pandemii koronawirusa możliwe jest wykonywanie pracy przez pielęgniarkę w systemach 24-godzinnych, która nie byłaby liczona i wynagradzana jak za pracę w godzinach nadliczbowych?

Przepisy dopuściły pełnienie dyżuru medycznego przez wszystkie pielęgniarki, nie tylko te z wyższym wykształceniem.

Czy możliwe jest zatem, by norma czasu pracy wypracowywana była w systemach 24-godzinnych w celu ograniczenia liczby kontaktów z pacjentami?

Czy w takim przypadku zawsze trzeba wypłacać dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych?

Czy jeżeli praca w takim systemie byłaby zlecana na wniosek pielęgniarki i nie przekraczałby miesięcznego wymiaru czasu pracy to nie wymagałaby wypłacania dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX