Czy PCPR posiada możliwość kontroli dokumentacji pracowniczej, kopiowania dokumentacji dotyczącej pracowników lub mieszkańców DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Warkoczyński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej starosta przy pomocy PCPR sprawuje nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej. Pojawia się jednak szereg wątpliwości co do nadzoru w kontekście dostępu do danych osobowych, których administratorem są jednostki.

Czy istnieje możliwość np. kontroli dokumentacji pracowniczej, kopiowania dokumentacji dotyczącej pracowników lub/i mieszkańców np. DPS?

Kto - starostwo czy PCPR - powinien przechowywać dokumentacje z kontroli, która może zawierać ww. dane osobowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX