Czy PCPR może zwrócić się do kuratora o udzielenie informacji o sytuacji finansowej, zdrowotnej, rodzinnej osoby nieznanej z... - OpenLEX

Czy PCPR może zwrócić się do kuratora o udzielenie informacji o sytuacji finansowej, zdrowotnej, rodzinnej osoby nieznanej z miejsca pobytu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy mogę prosić kuratora o udzielenie informacji?

Dla rodzica biologicznego dziecka przebywającego w pieczy zastępczej został wyznaczony przez sąd kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu w celu "reprezentowania nieobecnej w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej."

Czy w związku z tym, iż PCPR nie posiada żadnych informacji o stanie finansowym, zdrowotnym i rodzinnym, niezbędnych do ustalenia opłaty, może się zwrócić do kuratora o udzielenie informacji?

Z rozmowy z kuratorem wiem, że posiada informacje o nieobecnej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX