Czy PCPR może żądać od osoby usamodzielnianej, kontynuującej naukę przedstawienia raz na kwartał zaświadczenia potwierdzającego... - OpenLEX

Czy PCPR może żądać od osoby usamodzielnianej, kontynuującej naukę przedstawienia raz na kwartał zaświadczenia potwierdzającego kontynuację nauki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy PCPR może żądać od osoby usamodzielnianej, kontynuującej naukę przedstawienia raz na kwartał zaświadczenia potwierdzającego kontynuację nauki, skoro nie ma do tego podstawy prawnej oraz określić w decyzji, że wypłata świadczenia uzależniona jest od przedstawienia zaświadczenia szkolnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX