Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka akcyjna (dalej: S.A.) świadczy usługi dotyczące produkcji nawozów, chemikaliów, itp. W związku ze specyfiką prowadzonej działalności S.A. ma obowiązek posiadania Zakładowej Straży Pożarnej (dalej: ZSP). S.A. zamierza zawrzeć umowę z pomiotem powiązanym - spółką X o świadczenie usług przez ZSP na rzecz spółki X. Do zadań ZSP należeć ma zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w zakresie zwalczania pożarów i innych miejscowych zagrożeń na obszarze spółki X, sporządzanie wymaganej dokumentacji, obsługę punktu alarmowego, kierowanie pracowników ZSP na szkolenia zawodowe i specjalistyczne strażaków uwzględniając specyfikację zagrożeń występujących w spółce X. Spółka X będzie partycypować w kosztach utrzymania ZSP:

Czy S.A. powinna wystawić fakturę VAT za świadczone usługi, czy notę?

Czy przychód z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?