Czy parafia musi stosować PZP, jeżeli otrzymuje dotację na remont zabytkowego ołtarza od gminy, która środki pozyskała z programu Polski Ład?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 5 grudnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2022 r.

PYTANIE

Zamawiający złożył wniosek do programu Polski Ład na renowację zabytkowego ołtarza w kościele. Gmina otrzymała promesę przyznającą dofinansowanie. Jest to wartość około 600.000 zł. Gmina te pieniądze przekaże parafii w formie dotacji.

Czy parafia jest zobligowana do stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych?

Czy jest to zamawiający subsydiowany i wtedy zgodnie z art. 6 PZP stosuje się ustawę jak są spełnione łącznie wymienione tam przesłanki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX