Czy państwową jednostkę budżetową obciążają opłaty bankowe rachunku pomocniczego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy jednostką budżetową prowadzącą rachunek pomocniczy, na którym są przechowywane środki depozytowe osób fizycznych - pacjentów naszej jednostki. Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oprocentowanie sum depozytowych stanowiących własność osób fizycznych powiększa ich wartość. Zatem oprocentowanie sum depozytowych nie budzi wątpliwości. W rozporządzeniu brakuje jednak zapisu, co do kosztów związanych z prowadzeniem konta pomocniczego.

Czy koszty prowadzenia konta oraz prowizja za przelew, w momencie zwrotu osobie fizycznej przechowywanego depozytu, powinny obciążyć jednostkę czy rachunek środków depozytowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX