Czy oznakowanie wyrobu znakiem CE pozwala pracodawcy domniemywać, że wymagania dotyczące oceny zgodności są spełnione także dla... - OpenLEX

Czy oznakowanie wyrobu znakiem CE pozwala pracodawcy domniemywać, że wymagania dotyczące oceny zgodności są spełnione także dla wbudowanych urządzeń?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 9 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Producent maszyny umieścił w niej laser klasy 2M, który ma osobny włącznik. Dla maszyny producent wystawił deklarację zgodności, oznakował ją znakiem CE i sporządził Instrukcję użytkowania.

Czy powinniśmy żądać (jako kupujący i jednocześnie pracodawca) od producenta maszyny również deklaracji zgodności, oznakowania CE i instrukcji użytkowania dla wbudowanego tam lasera?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX