Czy oznaczenie „TP” należy zamieszczać przy sprzedaży na rzecz pracowników gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy JST. Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług, swoje czynności wykonuje poprzez jednostki budżetowe, prawie w każdej jednostce prowadzimy działalność w zakresie najmów i dzierżaw, wśród najemców i dzierżawców są również pracownicy poszczególnych jednostek, wszystkie usługi najmu i dzierżawy są fakturowane niezależnie od tego kto jest stroną najmu i jakiego rodzaju jest to podmiot (podatnik czy też osoba fizyczna).

W związku ze zmianami w zakresie JPK od 1 października 2020 r. mamy wątpliwość, czy transakcje z tego tytułu oznaczać symbolem "TP" jako transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi?

Wątpliwość dotyczy szczególnie osób zarządzających np. najmem działki, garażu dla burmistrza gminy/miasta czy kierowników jednostek budżetowych przy najmie np.mieszkań. Według nas TP powinno być przy transakcjach pomiędzy gminą a burmistrzem, zastępcą burmistrza, skarbnikiem oraz pomiędzy gminą a kierownikami jednostek budżetowych, ale TP nie należy umieszczać przy transakcjach pomiędzy gminą a pozostałymi pracownikami.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX