Czy otrzymany dodatek mieszkaniowy dla osób wynajmujących mieszkanie obywatelom Ukrainy także należy opodatkować ryczałtem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej wynajmuje lokal mieszkalny obywatelom Ukrainy w ramach najmu prywatnego, opodatkowanego ryczałtem. Czynsz określono na kwotę 1500,00 zł. Ponadto Wynajmującemu, zgodnie z zapisem umownym, należy się zwrot kosztów z tytułu opłat eksploatacyjnych na podstawie faktycznego zużycia i danych z faktur. Najemcy Burmistrz Gminy w drodze decyzji przyznał dodatek mieszkaniowy. Dodatek otrzymuje od Gminy Wynajmujący. Zapłata za czynsz i zapłata tytułem zwrotu poniesionych opłat, pomniejszona o otrzymany dodatek, jest dokonywana osobno. Wynajmujący opodatkowuje ryczałtem tylko kwotę 1500,00 zł.

Czy otrzymany dodatek mieszkaniowy także należy opodatkować ryczałtem (część dodatku stanowi pokrycie opłat eksploatacyjnych)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX