Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona wnioskuje o pomoc społeczną w formie zasiłku celowego w sierpniu. Strona informuje o prowadzeniu działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej "za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby".

Czy oświadczenie ma dotyczyć uzyskanych dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, tj. lipiec, czy ewentualnie innego okresu?

Jak ustalić wymiar dochodu na podstawie dowodu opłacania składek w ZUS i za jaki okres opłacania składek w ZUS pracownik socjalny powinien poprosić?

Czy dochód wskazany w oświadczeniu strony OPS może lub powinien weryfikować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?