Czy oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, strona może złożyć przez pełnomocnika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy oświadczenie składane w postępowaniu administracyjnym na podstawie art. 75 § 2 k.p.a. może być przedkładane przez pełnomocnika strony?

Czy istnieje potrzeba osobistego stawiennictwa strony w urzędzie w celu złożenia takiego oświadczenia, czy oświadczenie może być dostarczone przez pełnomocnika wraz ze stosownym pełnomocnictwem?

Czy oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania w oparciu o art. 75 § 2 k.p.a może być złożone i podpisane przez pełnomocnika strony, jeżeli udzielone pełnomocnictwo obejmuje składanie oświadczeń woli i wiedzy w sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX