Czy oświadczenie niezgodne z prawdą będzie podstawą tylko do odpowiedzialności umownej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyspozycję art. 297 k.k. wypełnia złożenie przez wykonawcę w procedurze przetargu niepolegającego na prawdzie oświadczenia o zatrudnianiu pracownika na podstawie umowy o pracę, mimo iż w toku realizacji umowy zamawiający dowiedział się, że osoba wskazana przez wykonawcę nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę?

Czy oświadczenie takie, niezgodne z prawdą, będzie podstawą jedynie do odpowiedzialności umownej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX