Czy ostateczną decyzję stwierdzającą wygaśnięcie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla... - OpenLEX

Czy ostateczną decyzję stwierdzającą wygaśnięcie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów można uchylić?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ostateczną decyzję stwierdzającą wygaśnięcie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów można uchylić i w ten sposób przywrócić do obrotu prawnego wcześniej wygaszone pozwolenie?

Czy w przypadku braku takiej możliwości wnioskodawca powinien zwrócić się do organu ochrony środowiska o wydanie nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX