Czy Ośrodkowi Pomocy Społecznej można wydać informacje z ewidencji gruntów i budynków dotyczące własności wszystkich posiadanych nieruchomości przez osobę fizyczną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 października 2023 r.
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2023 r.

PYTANIE

Czy Ośrodkowi Pomocy Społecznej można wydać informacje z ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 5 ustawy z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – dalej pr. geod.) dotyczące własności wszystkich posiadanych nieruchomości przez osobę fizyczną?

Wnioskodawca wskazał jako podstawę art. 105 ust. 1 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej - dalej u.p.s. oraz, że udostępnione dane przeznaczone są do prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie usług opiekuńczych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX