Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Policja zwróciła się do GOPS'u o udzielenie informacji w związku z prowadzonymi czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi dotyczącymi czynów z art. 286 Kodeksu karnego. Podstawą złożonego wniosku był art. 20 ustawy o Policji. Zakres wnioskowanych informacji: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna oraz datę od kiedy jest pobierany wskazany zasiłek. Wniosek dotyczy wszystkich osób pobierających wskazane świadczenia z terenu gminy, nie są wskazane konkretne osoby. Wniosek nie zawierał załączników.

Czy można udostępnić takie informacje, dane wszystkich osób pobierających świadczenia w GOPS'ie? Czy Policja nie powinna wskazać osoby z imienia i nazwiska? Jeśli tak, to czy należy udostępnić takie dane na podstawie art. 20 ustawy o Policji? Czy wnioskowaną podstawą prawną nie powinien być art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o Policji, ewentualnie jaki inny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?