Czy Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany do redukcji zużycia energii elektrycznej o 10%?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany do redukcji zużycia energii elektrycznej o 10%?

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, wprowadza obowiązek oszczędzania zużycia energii elektrycznej oraz wykonania sprawozdania do Urzędu Regulacji Energetyki. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy. W strukturach organizacyjnych Ośrodka znajduje się także Dzienny Dom Seniora. Ośrodek i Dom Seniora są pod jednym REGONEM. Dodatkowo od czerwca 2022 r. jeden dział OPS znajduje się w innej lokalizacji niż siedziba główna Ośrodka (3 budynki w różnych lokalizacjach).

Czy w związku z tym, OPS jest zobowiązany do redukcji zużycia energii o 10%, zgodnie z zapisami art. 37 oraz czy jest zobowiązany do składania sprawozdania, o którym mowa w art. 37 ust. 5 tylko za energię zużytą w budynku siedziby OPS?

Czy zużycie energii elektrycznej w Dziennym Domu Seniora podlega obowiązkowi redukcji zużycia energii elektrycznej o 10% oraz wykonania oddzielnego sprawozdania do URE?

Jak liczyć zużycie energii w budynku, który jest używany przez Ośrodek od czerwca 2022 r.?

Czy należy oszczędności energii elektrycznej oszacować łącznie i zrobić jedno sprawozdanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX