Czy ośrodek pomocy społecznej jest zobowiązany do potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do pobierania emerytury lub renty, renty socjalnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ośrodek pomocy społecznej jest zobowiązany do potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do pobierania emerytury lub renty, renty socjalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX