Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy o stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu pracy możemy mówić w przypadku świadczenia przez specjalistów (np. pedagoga, logopedę, psychologa, terapeutę zajęciowego) specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej?

Dotychczas osoby wykonujące powyższe czynności były zatrudniane na umowy zlecenia przez firmy, które realizowały zadanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie umowy zawartej po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego. Po nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych, zamawiający musi określić, czy czynności przypisane do osób wykonujących czynności określone w zamówieniu noszą znamiona stosunku pracy. Sąd powstaje wątpliwość interpretacji, zgodnie z art. 22 § 1 k.p. Wszyscy specjaliści świadczą bowiem usługi w środowiskach domowych swoich podopiecznych, jednak w rożnym czasie i miejscu. Czas i miejsce są określane w kartach pracy, które sporządza każdy ze specjalistów, a wykonanie usług nadzoruje bezpośrednio zleceniodawca, który zawarł odpłatne umowy zlecenia (określona stawka za jedną godzinę wykonania usługi).

Czy zatem umowa zlecenie nie jest w taki wypadku nadużyciem?

Czy firmy, które zostaną wyłonione w przetargu powinny zatrudniać specjalistów do wykonania zamówienia na podstawie umowy o pracę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?