Czy osoby, które zostały zwolnione z obowiązku wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, są zwolnione z ponoszenia opłat z tytułu przekształcenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 17 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoby, które zostały zwolnione z obowiązku wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego jako rekompensata za mienie pozostawione za granicami kraju (mienie zabużańskie), są zwolnione z ponoszenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego?

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2040) – dalej u.p.p.u.w. "Wysokość opłaty przekształceniowej jest równa wysokości opłaty rocznej za przekształcenie, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia" (w tym przypadku 0 zł). Natomiast w katalogu podmiotów wymienionych w art. 8 u.p.p.u.w. nie ma osób, którym zaliczono rekompensatę za mienie zabużańskie na poczet opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Czy istnieje możliwość wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalającego zerową wysokość opłaty za przekształcenie, gdyż taka obowiązywała w dniu przekształcenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX