Czy osoby decydujące o zwiększeniu środków na realizację zamówienia składają oświadczenie dotyczące konfliktu interesów? - OpenLEX

Czy osoby decydujące o zwiększeniu środków na realizację zamówienia składają oświadczenie dotyczące konfliktu interesów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoby z zarządu zamawiającego, które wyrażają zgodę na zwiększenie kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia są osobami, które wykonują czynności związane z przeprowadzeniem postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX