Czy osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę z najniższym wynagrodzeniem zasadniczym pracodawca może system wynagradzania na godzinowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dąbrowska Paula
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę z najniższym wynagrodzeniem zasadniczym 2800 zł pracodawca może zmienić rozliczenie według stawki godzinowej?

Czy taka zmiana wymaga aneksu, wypowiedzenia i czy pracownik musi się na to zgodzić?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access