Czy osobie z obywatelstwem ukraińskim, posiadającej kartę pobytu czasowego z dostępem do rynku pracy przysługuje prawo do funduszu alimentacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osobie z obywatelstwem ukraińskim, posiadającej kartę pobytu czasowego z dostępem do rynku pracy (nie posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE), spełnia pozostałe niezbędne warunki ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przysługuje prawo do funduszu alimentacyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX