Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych złożył w dniu 11 marca 2015 r. wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS. W dniu 2 czerwca 2015 r., rozwiązano z pracownikiem umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika. Pierwsze posiedzenie komisji socjalnej odbyło się 15 czerwca 2015 r.

Czy wniosek już byłego pracownika powinien zostać uwzględniony pozytywnie?

Czy istotna jest data złożenia wniosku przez pracownika czy data wypłaty świadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?