Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dotyczy pytania QA1434281

Wątpliwości tutejszego MOPS budzi fakt, czy na gruncie niniejszej sprawy może być w ogóle mowa o nienależnie pobranym świadczeniu?

Zgodnie z definicją przez nienależnie pobrane świadczenie rozumie się świadczenie uzyskane m.in. na podstawie niepoinformowania organu o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej. O zmianie sytuacji osobistej strony, tj. o umieszczeniu Pana w zakładzie karnym, MOPS został poinformowany niezwłocznie przez noclegownię, w której Pan dotychczas przebywał. Informacja taka nie wpłynęła bezpośrednio od strony. Nie zmienia to jednak faktu, że MOPS został niezwłocznie poinformowany o zaistniałej okoliczności.

Czy w takiej sytuacji nadal może być mowa o nienależnie pobranym świadczeniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?