Czy osobie przebywającej w MONAR Ośrodku Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? - OpenLEX

Czy osobie przebywającej w MONAR Ośrodku Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osobie przebywającej w MONAR Ośrodku Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Strona jest uprawniona w tutejszym Ośrodku do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu znacznego stopnia niepełnosprawności. W dniu 12.11.2021 r. do Ośrodka wpłynęło zaświadczenie ze Stowarzyszenia MONAR - Ośrodka Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień, iż osoba od dnia 25.10.2021 r. rozpoczęła we wskazanej placówce roczną terapię stacjonarną.

Czy Ośrodek powinien uchylić decyzję przyznającą prawo do zasiłku pielęgnacyjnego czy możliwe jest dalsze pobieranie świadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX