Czy osobie prowadzącej pozarolniczą działalność przysługuje świadczenie przedemerytalne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dzienisiuk Dorota
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, którą chce zlikwidować. Przedsiębiorca ma 57 lat oraz 37 staż pracy.

Czy osobie prowadzącej pozarolniczą działalność przysługuje świadczenie przedemerytalne?

Jak wyglądałaby sytuacja gdyby przedsiębiorca zatrudnił się na jakiś czas?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access