Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mąż 31.12.2019 r. zrezygnował z pracy w celu sprawowania opieki nad żoną, która posiada znaczny stopnień niepełnosprawności.

14.01.2020 r. został złożony wniosek do PZON. 09.03.2020 r. wydano orzeczenie, z treści którego wynika, iż niepełnosprawność istnieje od 62-go roku życia, natomiast ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 14.01.2020 r. do 31.03.2022 r.

Mąż posiada grunty rolne w wysokości 1,6400 ha fizycznych, z czego 1,8280 to ha przeliczeniowych. Jest zarejestrowany w UP jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku. Złożył wniosek o świadczenie pielęgnacyjne.

1. Czy musi napisać oświadczenie, że zaprzestał prowadzenia gospodarstwa rolnego i wskazać datę?

2. Czy na przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego ma fakt, iż osoba pobiera zasiłek dla bezrobotnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?