Czy osoba zatrudniona na umowę o pracę, która prowadzi jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą, może ubiegać się o dofinansowanie części kosztów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba zatrudniona na umowę o pracę, która prowadzi jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą, może ubiegać się o dofinansowanie części kosztów, o którym mowa w art. 15zzc ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX